Podrobnosti záznamu

Název
    Nové poznatky v sedimentární geologii západní části české křídy
Autor
    Laurin, Jiří
    Uličný, David
Konference
    Labské pískovce - historie, příroda a ochrana území (11.10.2007-12.10.2007 : Děčín, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Labské pískovce - historie, příroda a ochrana území
Strany
    S. 30-34
Poznámky
    Projekt: IAA300120609, GA AV ČR, CZ3cav_un_auth*0216775
    Překlad názvu: New achievements in sedimentary geology of the western part of the Bohemian Cretaceous Basin
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Předmětová kategorie
    Bohemian Cretaceous Basin
    palaeoclimatology
    sedimentary research
    tectonics
Klíčové slovo
    části
    české
    Geologii
    Křídy
    Nové
    Poznatky
    Sedimentární
    Západní
Abstrakt (česky)
   Od pozdního cenomanu, kdy mělký průliv českého křídového moře poprvé umožnil komunikaci vodních mas přes severní část Českého masívu, měly výrazný vliv na charakter sedimentace písčitých delt mořské proudy, převážně orientované podél osy průlivu. Předpokládáme, že hlavní příčinou intenzivního přílivo-odlivového proudění v obou směrech bylo zúžení průlivu mezi saskou a českou částí pánve. Zrychlení tidálních proudů v těchto místech reprodukuje i numerický model přílivo-odlivového proudění, vytvořený na Imperial College v Londýně na základě našich dat.
Abstrakt (anglicky)
   Since the Late Cenomanian time the shallow seaway of the Bohemian Cretaceous Basin facilitated water-mass transfer across the nortehn part of the Bohemian massif. Marine currents flowing along the seawaz axis strongly influenced the deltaic deposition at basin margins. We interpret the narrowing of the seaway between the Czech and Saxonian parts of the basin as the main cause of vigorous tidal circulation. Acceleration of tidal currents in this region is reproduced also by numerical modelling of tidal circulation performed at the Imperial College (London) on the basis of our data.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013