Podrobnosti záznamu

Název
    Nové poznatky z geologického mapování na listu 25-122 Suchdol nad Odrou : 25-12 Hranice
Údaj o odpovědnosti
    Helena Gilíková, Daniel Nývlt, Peter Pálenský, Pavla Petrová, Lubomír Maštera
Další názvy
    New findings based on geological mapping on the sheet 25-122 Suchdol nad Odrou
Autor
    Gilíková, Helena
    Maštera, Lubomír
    Nývlt, Daniel, 1976-
    Pálenský, Peter
    Petrová, Pavla
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005
Svazek/č.
    Roč. 13
Strany
    s. 68-71
Rok
    2006
Poznámky
    1 obr., 1 diagr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2005
Klasifikační znak
    55(1)
    551.3
    912
Skupina konspektu
    55
    912
Předmětová skupina
    biostratigrafie
    flyš
    geologie regionální
    jíl
    karpatská neogenní předhlubeň
    kvartér
    kvartér Českého masivu
    kvartér Západních Karpat
    mapa geologická
    mapování
    miocén
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    paleozoikum-spodní
    pohyb svahový
    sesuv
    terciér
Geografické jméno
    Morava (Česko)
    Suchdol nad Odrou (Nový Jičín, Nový Jičín)
Klíčové slovo
    25-12
    25-122
    Geologického
    Hranice
    Listu
    Mapování
    Nové
    Odrou
    Poznatky
    Suchdol
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    16. 4. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012