Podrobnosti záznamu

Název
    Nové poznatky z geologického mapování na listu 25-122 Suchdol nad Odrou
Další názvy
    New findings based on geological mapping on the sheet 25-122 Suchdol nad Odrou
Autor
    Gilíková, Helena
    Maštera, Luboš
    Nývlt, Daniel
    Pálenský, Peter
    Petrová, Pavla
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005
Svazek/č.
    Roč. 13, č. září
Strany
    4
Rok
    2006
Výraz tezauru
    geological mapping, Palaeozoic, Tertiary, Quaternary, landslides
Klíčové slovo
    25-122
    Geologického
    Listu
    Mapování
    Nové
    Odrou
    Poznatky
    Suchdol
Abstrakt (česky)
   Nové poznatky z geologického mapování přispívají k litostratigrafickému a regionálně geologickému výzkumu. Upozorňujeme na rozšíření výskytu spodnobadenských paleozoických sedimentů na východ směrem do karpatské předhlubně oproti dřívějším mapovacím pracem. Byly vymapovány nové výchozy sedimentů okrajových klastik badenu, která řadíme do tzv. 'stachovického vývoje'. Nově byly objeveny rozsáhlé zářezy sedimentologicky zajímavých glacigenních/glacilakustrinních sedimentů z. od Kunína.
Abstrakt (anglicky)
   New findings based on geological mapping on the sheet 25-122 Suchdol nad Odrou
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014