Podrobnosti záznamu

Název
    Nové poznatky z geologie a technologie nerúd SSR za roky 1972-1987
Údaj o odpovědnosti
    Ivan Kraus, Miloš Kužvart
Autor
    Kraus, Ivan
    Kužvart, Miloš
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 21, č. 5
Strany
    s. 427-428
Rok
    1989
Poznámky
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Klasifikační znak
    061.3
Předmětová kategorie
    konference, kolokvia
    ložiska nerud obecně
    technologie a úpravnictví nerostných surovin
    využití surovin, produktů a odpadů
Geografické jméno
    ČSSR-Slovensko
Klíčové slovo
    1972-1987
    Geologie
    Nerúd
    Nové
    Poznatky
    Roky
    SSR
    Technologie
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 5. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012