Podrobnosti záznamu

Název
    Nové poznatky z mapování terciéru v Doupovských horách
Další názvy
    New data on the Doupovské hory Cenozoic formations
Autor
    Hradecký, Petr
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    2
Rok
    2003
Výraz tezauru
    Alkaline volcanics rocks, lava flows, pyroclastics, paleogene and Neogene sediments
Klíčové slovo
    Doupovských
    Horách
    Mapování
    Nové
    Poznatky
    Terciéru
Abstrakt (česky)
   V rámci mapování byly zjištěny nové poznatky jednak o rozsahu sedimentárního terciéru, zvláště však o povaze, rozsahu, genezi o minerálním složení vulkanických hornin. Tato data se týkají severní části Doupovských hor a přilehlé Oherské vulkanotekton
Abstrakt (anglicky)
   New data on the Doupovské hory Cenozoic formations
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014