Podrobnosti záznamu

Název
    Nové poznatky z prací provedených na sesuvném území u Třebenic v roce 2002
Další názvy
    New information gathered from the work conducted within landslide area near Třebenice Village in the year 2002
Autor
    Novotný, Jan
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2003
Zdrojový dokument - monografie
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002
Výraz tezauru
    hydrogeology
    instrumentation
    landslide
Klíčové slovo
    2002
    Nové
    Poznatky
    Prací
    Provedených
    Roce
    Sesuvném
    Třebenic
    území
Abstrakt (česky)
   Nová instrumentace sesuvného území, vertikální hydrogeologická zónálnost, zachycení dlouhodobých maximálních stavů podzemních vod
Abstrakt (anglicky)
   New instrumentation, vertikal hydogeological zoning, long-term maxima of groundwater table
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012