Podrobnosti záznamu

Název
    Nové poznatky z výzkumu speleoaerosolů ve vybraných jeskyních Moravského krasu
Další názvy
    New results of research of the speleo-aerosols from some Moravian Karst Caves
Autor
    Faimon, Jiří
    Štelcl, Jindřich
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2000
Svazek/č.
    Roč. VIII, č. 1
Strany
    2
Rok
    2001
Výraz tezauru
    calcite
    heavy metals
    matter
    organic
    quartz
    sulphur
    ultrafiltration
Klíčové slovo
    Jeskyních
    Krasu
    Moravského
    Nové
    Poznatky
    Speleoaerosolů
    Vybraných
    Výzkumu
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012