Podrobnosti záznamu

Název
    Nové poznatky z vyhodnocovania početnosti orientácie diskontinuit v horninovom masíve
Údaj o odpovědnosti
    Gejza Zahoranský, Igor Piovarčí, Tibor Sasvári, Viera Piovarčíová, Ján Dinis
Další názvy
    New knowledge on evaluation of discontinuities in the rock massif from frequency distribution data
Autor
    Dinis, Ján
    Piovarčí, Igor
    Piovarčíová, Viera
    Sasvári, Tibor
    Zahoranský, Gejza
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 20, č. 6
Strany
    s. 567-574
Rok
    1988
Poznámky
    10 obr.
    angl. res., bibl.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Klasifikační znak
    550.8
Předmětová kategorie
    hornická geologie
    inženýrská geologie obecně
Klíčové slovo
    Diskontinuit
    Horninovom
    Masíve
    Nové
    Orientácie
    Početnosti
    Poznatky
    Vyhodnocovania
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 5. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012