Podrobnosti záznamu

Název
    Nové prognózy sklářských, slévárenských a filtračních písků v oblasti jižně od České Lípy
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Tajovský
Další názvy
    New prognoses of glass work, iron foundry and filtration sands in the southern surroundings of Česká Lípa
Autor
    Tajovský, Pavel
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 33, č. 10
Strany
    s. 292-294
Rok
    1991
Poznámky
    2 obr.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    filtrační materiály
    křída-svrchní
    ložiska nerud
    lužická oblast
    písek sklářský
    písek slévárenský
    profil vrtný
    prognózy zásob
    technologické zkoušky
    zkoušky technologické
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Holany
    Kozly
    Oslovice
    Podolí
    Srní
    Zahrádky
Klíčové slovo
    České
    Filtračních
    Jižně
    Lípy
    Nové
    Oblasti
    Písků
    Prognózy
    Sklářských
    Slévárenských
Abstrakt (česky)
   V oblasti mezi Kvítkovem,Podolím, Oslovicemi a Karbou byly na základě pozitivních výsledků laboratorních rozborů vzorků z vrtu KV-1 a z geologického mapování provedeny ještě další 4 vrty, které umožnily vyčíslení prognóz v kategorii P2. Geologické mapování zahrnuje území o rozloze cca 2,5 km2. Normě pro sklářské písky vyhovují polohy bělošedavých až nažloutlých křemenných pískovců s průměrným obsahem Fe2O3, jehož průměrná hodnota činí 0,076 u zrnitostně neupravené suroviny nad hladinou podzemní vody. Průměrný obsah užitkové frakce 0,1-0,63mm je až 67,85. Ve srovnání s těženou surovinou v Srní a Provodíně mají zdejší křemenné pískovce vyšší obsah barvících oxidů
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    5. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012