Podrobnosti záznamu

Název
    Nové trendy a možnosti výzkumu ve fyzické geografii v 21. století v České republice
Autor
    Demek, J.
    Kirchner, Karel
    Kolejka, Jaromír
Konference
    Reflection of time-space research in geography. Conference on the Occasion of the 70th Anniversary of the Institute of Geography, SAS (18.11.2013-19.11.2013 : Smolenice, Slovensko)
Jazyk
    anglicky
    česky
Typ dokumentu
    abstrakt
Zdrojový dokument - monografie
    Reflexia časovo-priestorových výskumov v geografii. Zborník abstratov
Strany
    S. 35-35
Poznámky
    Autoři celkem: 3
    Překlad názvu: New trends and research approaches in the physical geography in the Czech Republic in the 21st century
    Rozsah: 1 s. : P
Předmětová kategorie
    physical geography
    research trends
    the Czech Republic
Klíčové slovo
    21
    České
    Fyzické
    Geografii
    Možnosti
    Nové
    Republice
    Století
    Trendy
    Výzkumu
Abstrakt (česky)
   Na výzkumu přírodních složek krajiny se podílejí všechny geografické i příbuzné geovědní disciplíny. Rozsah a hloubka výzkumu je rozdílná v závislosti na dosavadních tradicích české geografie, aktuálních materiálních a personálních podmínkách výzkumu. Příspěvek se zaměřil na hodnocení výsledků dílčích fyzickogeografických disciplín spojených s tradičním oborovým zaměřením i na komplexně fyzickogeografické výzkumy na geografických pracovištích v České republice. Pozornost bude v prvním případě věnována výsledkům geomorfologických, klimatologických a hydrologických výzkumů, které jsou zaměřeny na přírodní extrémy a hazardy včetně historických analýz. V rámci komplexních fyzickogeografických výzkumů budou zmíněny studie zabývající se časoprostorovými změnami využití krajiny s využitím starých map. Zvláštní pozornost bude věnována Atlasu krajiny České republiky, který obsahuje soubor komplexních map o krajině, včetně množství map komponentních.
Abstrakt (anglicky)
   All geographical and related geosciences branches are taking part in the research of natural landscape subsystems in the Czech Republic. The extent and share of individual branches on the research is, of cause, different in relation to contemporary traditions of Czech geography, present-day material and personal conditions for the research. The authors are evaluating first the share of individual branches of Czech physical geography on landscape research in respect to the traditional division of physical geography and second also results of complex physico-geographical research in geographical institutes of the Czech Republic. In the complex physical geography is emphasized that studies of land-use changes based on analyses of historical maps in GIS milieus brought valuable results for study of changing relations among the natural landscape and Human activities. Special attention authors pay to the Landscape Atlas of the Czech Republic that contains many complex landscape maps.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    24. 10. 2014