Podrobnosti záznamu

Název
    Nové výskyty fosforitů a fosfatizovaných organických zbytků v české svrchní křídě
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Žítt, Olga Nekvasilová
Další názvy
    New occurrences of phosphorites and phosphatized organic remains in the Upper Cretaceous of Bohemia (Czechoslovakia)
Autor
    Nekvasilová, Olga
    Žítt, Jiří
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Svazek/č.
    Roč. 66, č. 4
Strany
    s. 251-255
Rok
    1991
Poznámky
    2 obr., 1 tab.
Předmětová skupina
    česká křídová pánev
    fosforit
    fosilní zbytky
    horninotvornost
    křída-svrchní
    litologie
    sedimenty bohaté organickým uhlíkem
Geografické jméno
    Chrtníky
    ČSFR-Čechy
    Karlov
    Kněžívka
    Kojetice
    Líbeznice
    Nákle
    Předboj
    Rabštejnská Lhota
    Skalka u Velimi
    Středokluky
    Velká Dobrá
    Vrapice
Klíčové slovo
    české
    Fosfatizovaných
    Fosforitů
    Křídě
    Nové
    Organických
    Svrchní
    Výskyty
    Zbytků
Abstrakt (česky)
   Kromě fosforitů byly na některých lokalitách zjištěny i fosfatizované schránky epibiontů, přicementovaných k povrchu klastů a ke skalnímu mořskému dnu, charakterizované mlži Atreta(?) a foraminiferou Bdelloidina cribrosa (Reuss). Studium fosfátových depozit ukazuje, že jejich tvorba byla složitým procesem a že nebyla plynulá a jednorázová. Prokazují to nejen petrografické změny v sukcesi lamin, ale i vztahy mezi tvorbou usazenin a jejich osídlování epibionty. Laminace fosforitů je nejvýrazněji vyvinuta v západní a východní části zkoumané oblasti
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    5. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012