Podrobnosti záznamu

Název
    Nové výskyty milleritu v ostravsko-karvinském revíru
Údaj o odpovědnosti
    Alena Horylová
Další názvy
    New occurrences of the millerite in Ostrava-Karviná Coal Field, Northern Moravia, Czechoslovakia
Autor
    Horylová, Alena
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Časopis pro mineralogii a geologii
Svazek/č.
    Roč. 36, č. 1
Strany
    s. 83-88
Rok
    1991
Poznámky
    2 tab.
    Zkr. název ser.: Čas. Mineral. Geol.
Předmětová skupina
    asociace
    hornoslezská pánev
    ložiska pevných paliv
    millerit
    minerály
    Ostravsko-karvinský revír
    sulfidy
    uhlí černé
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
    Důl Paskov
Klíčové slovo
    Milleritu
    Nové
    Ostravsko-karvinském
    Revíru
    Výskyty
Abstrakt (česky)
   Millerit patří podle vzniku mezi minerály autigenní, epidiagenetické. Nikl, pocházející především z rostlinných organizmů, se v závěrečných fázích diageneze koncentroval v hydrotermálních podmínkách; při teplotě 300-379 stupňů C, příp. do 396 stupňů C mohl vzniknout millerit. Vzorky z ostravsko-karvinského revíru jsou do délky a dokonalosti tvarů srovnatelné s kladenskými, chemicky se liší pouze obsahem kobaltu a obráceným poměrem niklu a síry. Jsou uvedeny výsledky analýz a opravy sukcesního schématu minerálů v rámci paragenetických řad
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012