Podrobnosti záznamu

Název
    Nové výskyty minerálů na hydrotermálních žilách Nízkého Jeseníku II
Údaj o odpovědnosti
    Jan Kučera, Klára Kučerová-Charvátová a Radek Škoda
Další názvy
    New occurrences of minerals at the hydrothermal veins in the Nízký Jeseník Upland (II)
    Nové výskyty minerálů na hydrotermálních žilách Nízkého Jeseníku II
Autor
    Charvátová, Klára
    Kučera, Jan
    Kučerová-Charvátová, Klára
    Škoda, Radek
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 14-15
Strany
    3
    s. 66-68
Rok
    2007
Poznámky
    1 obr., 3 fot., 3 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Klasifikační znak
    549
    553.3/.4
Skupina konspektu
    54
    553
Předmětová skupina
    asociace minerální
    kamenivo přírodní
    lokalita mineralogická
    ložisko hydrotermální
    mineralogie topografická
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    odpady úpravnické
    rudy Ag
    rudy Pb
    složení chemické
Geografické jméno
    Hrabůvka (Přerov, Hranice)
    Lipník nad Bečvou (Přerov, Lipník nad Bečvou)
    Město Libavá (Olomouc, Olomouc)
    Morava (Česko)
    Stará Ves (Nový Jičín, Bílovec)
    Zálužné (Opava, Vítkov)
Klíčové slovo
    Hydrotermálních
    II
    Jeseníku
    Minerálů
    Nízkého
    Nové
    Výskyty
    žilách
Abstrakt (anglicky)
   Nové výskyty minerálů na hydrotermálních žilách Nízkého Jeseníku II
Abstrakt (ostatní)
   Nové výskyty minerálů na hydrotermálních žilách Nízkého Jeseníku II
Přispěvatel
    Česká geologická služba
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
    U
Datum vložení
    6. 3. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012