Podrobnosti záznamu

Název
    Nové výskyty minerálů na polymetalických žilách Nízkého Jeseníku
Další názvy
    New occurrences of minerals at the polymetallic veins in the Nízký Jeseník Upland
Autor
    Kadlubec, Josef
    Kučera, Jan
    Slobodník, Marek
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 11, č. 1
Strany
    2
Rok
    2003
Výraz tezauru
    Bohemian Massif
    geochemistry
    hydrothermal minerals
    Nízký Jeseník Upland
Klíčové slovo
    Jeseníku
    Minerálů
    Nízkého
    Nové
    Polymetalických
    Výskyty
    žilách
Abstrakt (česky)
   Na několika lokalitách v Nízkém Jeseníku, na žilách ve spodnokarbonských drobách, byly identifikovány dosud nenalezené minerály (chalkopyrit, Fe-dolomit, arsenopyrit, anglesit, baryt, galenit).
Abstrakt (anglicky)
   There were identified as far undiscovered minerals (chalcopyrite, Fe-dolomite, arsenopyrite, anglesite, barite, galena) at hydrothermal veins hosted in greywackes of the Lower Carboniferous age at several places in the Nízký Jeseník Upland.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012