Podrobnosti záznamu

Název
    Nové výskyty neogenních fluviálních sedimentů v oblasti křivoklátsko-rokycanského pásma
Další názvy
    New occurrences of Neogene fluvial sediments of Křivoklát-Rokycany area
Autor
    Hradecký, Petr
    Sidorinová, Tamara
    Stárková, Marcela
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    4
Rok
    2010
Výraz tezauru
    fluvial sediments, Miocene, Pliocene, heavy minerals, ilmenites
Klíčové slovo
    Fluviálních
    Křivoklátsko-rokycanského
    Neogenních
    Nové
    Oblasti
    Pásma
    Sedimentů
    Výskyty
Abstrakt (česky)
   Studované relikty patří k tokům, které v období miocénu až pliocénu směřovaly z území křivoklátsko-rokycanského pásma a jeho okolí směrem na S až SZ k Rakovníku. Hlavní tok na sledovaném území směřoval od J z okolí Broum k Úpoři a dále ke Karlově Vsi.Ukládal materiál od miocénu prakticky do pliocénu. Otázkou zůstává stáří vedlejšího toku, relikty jehož sedimentů jsou zachovány nad svahy dnešního Úpořského potoka. Vzhledem ke klesajícím nadm. výškám erozních bází těchto reliktů nad Úpořským potokem směrem na V a k relativně vysokému obsahu valounů kambrických slepenců, jejichž zdrojovou oblast předpokládáme na JZ, usuzujeme, že tento tok přinášel materiál patrně ze Z až JZ. Málo mocné sedimenty tohoto patrně vedlejšího toku obsahují v těžké frakci i množství rezistentních ilmenitů,které nestačily podlehnout výraznější leukoxenizaci.
Abstrakt (anglicky)
   New occurrences of Neogene fluvial sediments of Křivoklát-Rokycany area
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014