Podrobnosti záznamu

Název
    Nové výskyty selenidů na některých uranových ložiskách západních a jihozápadních Čech
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Litochleb, Vladimír Šrein, Anna Langrová
Další názvy
    The new occurrences of selenides on some uranium deposite in the W and SW Bohemia
Autor
    Langrová, Anna
    Litochleb, Jiří
    Šrein, Vladimír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    MEGA - Membrány ekologie, geologie, analytika
Svazek/č.
    Roč. 14, č. 3
Strany
    s. 37-57
Rok
    1990
Poznámky
    6 fot., 3 tab.
Předmětová skupina
    mikrosonda elektronová
    mineragrafie
    minerály
    proces hydrotermální
    radioaktivní suroviny
    selenidy
    středočeský pluton
    suroviny radioaktivní
    západočeský pluton
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Hlinné
    Nahošín
    Oldřichov
    Těchonice
    Ústaleč
Klíčové slovo
    Čech
    Jihozápadních
    Ložiskách
    Některých
    Nové
    Selenidů
    Uranových
    Výskyty
    Západních
Abstrakt (česky)
   V paragenezi uranového zrudnění na lokalitách Hlinné, Těchovice a Hahošín byla pomocí rudní mikroskopie a elektronové mikroanalýzy prokázána akcesorická přítomnost selenidů. Kromě clausthalitu, intermediálních fází izomorfní řady clausthalit-galenit a naumannitu byl zjištěn zatím nepojmenovaný Bi-selenid, odpovídající chemickým složením vzorci Bi4Se3. Vznik selenidů pravděpodobně souvisí sintenzívní intramineralizační hydrotermální přeměnou uraninitu v coffinit v mladším stadiu vývoje uranové mineralizace
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012