Podrobnosti záznamu

Název
    Nové výsledky v terciéru Západních Karpat : sborník referátů z 10. konference o mladším terciéru : Brno 27. - 28. 4. 1992 (Variant.)
Další názvy
    Geologie a litologie spodního miocénu na vrtu Nosislav-3
    Litologie a karotážní obraz spodního miocénu na střední Moravě
    Miocén a morfotektonika údolí Jihlavy
    The nannofossil chalk layers in the Early Oligocene Šitbořice Member in Velké Němčice (The Menilitic Formation, Ždánice Unit, south Moravia): orbitally forced changes in paleoproductivity
    Několik poznámek k taxonomii vybraných zástupců aglutinovaných dírkovců v miocénu Západních Karpat
    Nové poznatky o hydrogeologicky významné struktuře v Brně
    Nové poznatky o karpatské předhlubni v oblasti Nové Hvězdlice-Milonice
    Paleoekologické a biostratigrafické zhodnocení foraminiferové fauny a teleosteí (otolity) karpatu ve vrtu Nosislav-3
    Paleomagnetické datování spodnomiocenních sedimentů karpatské neogenní předhlubně (vrt Nosislav-3)
    Palynologické zpracování vrtu Čejkovice - HV-301
    Preliminary results of new investigation of Miocene sediments at Hostim (SW Moravia)
    A review of the Pannonian Ostracoda of the Vienna Basin
    Rychlosti sedimentace spodního miocénu ve vrtu Nosislav-3
    Some notes to the paleohydrology of the Lower Badenian (Miocene) sea in the vicinity of Brno
    Tektogeneze flyšového pásma Karpat na jižní Moravě