Podrobnosti záznamu

Název
    Nové vulkanologické poznatky z Litoměřicka
Autor
    Cajz, Vladimír
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech
Svazek/č.
    -, -
Strany
    s. 16-19
Rok
    2004
Poznámky
    Jednotlivé svazky mají ISBN - tento sv. 80-7075-617-9.
    Projekt: IAA3013302, GA AV ČR
    Překlad názvu: Contribution to volcanology of the Litoměřice area, North Bohemia
    Rozsah: 4 s.
Předmětová kategorie
    ignimbrites
    quartzites
    stratigraphy
Klíčové slovo
    Litoměřicka
    Nové
    Poznatky
    Vulkanologické
Abstrakt (česky)
   Při pokračujícím mapování vulkanického komplexu byla mj. studována oblast v širším severním okolí Litoměřic. Kromě poznání zlomové stavby uvnitř vulkanických produktů se podařilo identifikovat z oblasti dosud nepopsaný horninový typ, jehož výskyt jednak umožňuje rozšířit představu o dynamice vývoje terciérního vulkanismu, ale zároveň nabízí možnost představit novou myšlenku vzniku skalických/žitenických křemenců a diskutovat jejich stratigrafickou pozici z jiného úhlu pohledu než doposud.
Abstrakt (anglicky)
   A new volcanological type of rock was recognized during a recent survey. Tephritic to trachybasaltic ignimbrites were identified on Dlouhý vrch Hill in the northern vicinity of Litoměřice. They alternate with terrestrial lavas and/or lahars of the Děčín Fm. Their crater vents are represented by several smaller bodies. In this area, lower volcanics of the Ústí Fm. are not developed and the ignimbrites overlie the Cretaceous marine sandstones and the Tertiary fluvial redeposited sand with Middle Eocene to Lower Oligocene flora, preserved as quartzites. Silicification was believed to be caused by weathering in a prevolcanic period. This paper shows a possibility of another origin . (thermal) effect of probably hot pyroclastic flows on sands and sandstones, and a possibility of a different lithostratigraphic relationship of the Skalice/Žitenice Quartzite than believed before.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012