Podrobnosti záznamu

Název
    Nový křídlonožec (Pteropoda, Limacinidae) pro opavský sádrovcový, svrchní baden (Česká republika)
Údaj o odpovědnosti
    Oldřich Kapler
Další názvy
    New record of a pteropod (Limacinidae) to the Opavian gypsum horizon, Upper Badenian (Czech Republic)
Autor
    Kapler, Oldřich
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní
Svazek/č.
    Roč. 47, č. 1
Strany
    s. 93-94
Rok
    1998
Poznámky
    1 obr., 1 fot., 7 bibl.
    Anglické, německé resumé
    Zkr. název ser.: Čas. Slez. zem. Muz., Sér. A
Předmětová skupina
    baden
    Gastropoda
    karpatská neogenní předhlubeň
    miocén
    popis taxonů
    Pteropoda
    sádrovec
    schránky
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Kobeřice (Opava)
Klíčové slovo
    Baden
    Česká
    Křídlonožec
    Limacinidae
    Nový
    Opavský
    Pteropoda
    Republika
    Sádrovcový
    Svrchní
Abstrakt (anglicky)
   A preliminary report of a new minute pteropod with sinistral coiled shell, originating from the Upper Badenian deposits, is given. Its morphology is described on the basis of 14 shells found in 1996 by M. Pavela in the roof of the gypsum horizon in the surface mine in Kobeřice near Opava. It is propably of limnic or brackic origin and is tentatively referred to the family Limacinidae
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012