Podrobnosti záznamu

Název
    Nový mezinárodní stratotyp ve spodním devonu Barrandienu
Údaj o odpovědnosti
    Ivo Chlupáč
Další názvy
    New international stratotype in the Lower Devonian of the Barrandian
Autor
    Chlupáč, Ivo, 1931-2002
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Svazek/č.
    Roč. 65, č. 4
Strany
    s. 193-199
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Předmětová skupina
    Arthropoda
    Barrandien
    Conodonta
    devon-spodní
    stratotyp
    Tentaculita
    Trilobita
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Praha-Velká Chuchle
Klíčové slovo
    Barrandienu
    Devonu
    Mezinárodní
    Nový
    Spodním
    Stratotyp
Abstrakt (česky)
   Nový stratotyp hranice lochkov-prag byl schválen Mezinárodní stratigrafickou komisí v roce 1989. Lokalita je v katastru Prahy-Velké Chuchle v opuštěném lomu na úpatí výšiny Homolka. Hraniční vrstvy stupňů lochkov a prag jsou zde vyvinuty v karbonátovém biodetritickém a biomikritovém vývoji. Je uveden profil hraničního intervalu s vyznačením výskytu marinní fauny včetně konodontů a dakryokonaridních tentakulitů. Báze pragu je definována prvním výskytem konodont a Eognathus sulcatus známého též z řady dalších výskytů na různých kontinentech.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012