Podrobnosti záznamu

Název
    Nový nález K-bentonitu (tufitu) sloje 22b (080.2 OKD "tufit Ivan") v petřkovických vrstvách ostravského souvrství (Namur A) v české části hornoslezské pánve
Autor
    Hoch, I.
    Martinec, Petr
    Ščučka, Jiří
Konference
    Česko - polská konference Geologie uhelných pánví (9. : 15.10.2013-17.10.2013 : Ostrava, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    9. česko - polská konference Geologie uhelných pánví
Strany
    S. 91-94
Poznámky
    Autoři celkem: 3
    Projekt: ED2.1.00/03.0082, GA MŠk3cav_un_auth*0280791
    Překlad názvu: The new finding of a K- bentonite ( tuffite ) seam 22b ( 080.2 OKD " tuffite Ivan " ) in Petřkovice Mbr Ostrava Formation ( Namur A) in the Czech part of the Upper Silesian Basin
    Rozsah: 4 s. : P
Předmětová kategorie
    Czech part of the Upper Silesian Coal Basin
    K-bentonite
    Ostrava Mine District
Klíčové slovo
    22b
    080.2
    části
    české
    Hornoslezské
    Ivan
    K-bentonitu
    Nález
    Namur
    Nový
    OKD
    Ostravského
    Pánve
    Petřkovických
    Sloje
    Souvrství
    Tufit
    Tufitu
    Vrstvách
Abstrakt (česky)
   Ve svrchní části petřkovických vrstev ostravského souvrství je dosud známo celkem 6 izochronních horizontů K-bentonitů: * Horizont K-bentonitu sloje 23a (d.p. Staříč) * Horizont K-bentonitu 55. sloje (d.p. Paskov, d.p. Staříč č. 23b) * Horizont K-bentonitu sloje 23c (d.p. Staříč) (54 d.b. Paskov), Pavel, Vlasta (Ostrava) * Horizont K-bentonitu pod slojí 53 (d. p. Paskov) a 24a (d. p. Staříč) * Horizont K-bentonitu (brousek/tufit)) sloje 24b (d.p. Staříč) * Horizont K-bentonitu (hlavní ostravský brousek; 100 OKD) K uvedeným horizontům je nově přiřazen K-bentonit (tufit) z vrtu Staříč II-938/13 z hl. 7,6 m, nalezený v nadloží sloje 22b (číslování slojí Dolu Paskov, závod Staříč II) odpovídající sloji 080.2 OKD. Uvedený horizont se nachází ve svrchní části svrchních petřkovických vrstev, cca 120 metrů v podloží hlavního ostravského brousku, 65 metrů pod významným smíšeným sladkovodním a lingulovým horizontem Pavla ze sk.f.h.
   Nanety, 57 metrů nad významným tufogenním horizontem - uhelným tonsteinem sloje 21d.
Abstrakt (anglicky)
   New finding of a K-bentonite (tuffite) horizon comes from a mine borehole Staric II 938/13 (depth of 7,6 - 7,62 m). It belongs to the Petrkovice Mbr (Namurian A, Pendleian) in the Ostrava Fm. It occurs 2,3 m in overburden of coal seam 22b (080.2 numeration after Ostrava Mine District). The horizon is located 58 m above the coal tonstein of the coal seam 21d (077 OKD). This K-bentonite horizon is of local importance and will be used for correlation of coal seams in mine field Staric in the Czech part of the Upper Silesian coal basin.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    24. 10. 2014