Podrobnosti záznamu

Název
    Nový nález biodetritických vápenců svrchní křídy u Pyšné (Stolzenhahn) v Krušných horách (02-33 Chomutov)
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Čtyroký, Petr Hrazdíra, Jaroslav Valečka, Miroslav Váně
Další názvy
    New occurrence of the Late Cretaceous biodetritic limestones at Pyšná (Stolzenhahn) in the Krušné hory Mts.
Autor
    Čtyroký, Pavel
    Hrazdíra, Petr
    Valečka, Jaroslav, 1943-
    Váně, Miroslav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995
Strany
    s. 33-35
Rok
    1996
Poznámky
    10 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1995.
Předmětová skupina
    analýza hornin
    antropogenní jevy
    biolity
    krušnohorské krystalinikum
    křída-svrchní
    sedimenty karbonátové
    vápenec
    výzkum
    zpráva o činnosti
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Pyšná (Chomutov)
Klíčové slovo
    02-33
    Biodetritických
    Chomutov
    Horách
    Krušných
    Křídy
    Nález
    Nový
    Pyšné
    Stolzenhahn
    Svrchní
    Vápenců
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    16. 7. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012