Podrobnosti záznamu

Název
    Nový nález makrofauny v godulském souvrství slezské jednotky (26-11 Jablunkov)
Údaj o odpovědnosti
    Miroslav Bubík
Další názvy
    New find of macrofauna in the Godula Formation of the Silesian unit (26-11 Jablunkov)
Autor
    Bubík, Miroslav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990
Strany
    s. 23-24
Rok
    1991
Poznámky
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1990.
Předmětová skupina
    Bivalvia
    flyšové pásmo Západních Karpat
    Inoceramidae
    křída
Geografické jméno
    Bystřice nad Olší
    ČSFR-Morava
Klíčové slovo
    26-11
    Godulském
    Jablunkov
    Jednotky
    Makrofauny
    Nález
    Nový
    Slezské
    Souvrství
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    5. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012