Podrobnosti záznamu

Název
    Nový nález monazitu-(Nd) v sedimentech Drahanské vrchoviny
Další názvy
    New find monazite-(Nd) in sediments of the Drahany Upland
Autor
    Čopjaková, Renata
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Minerál, svět nerostů a drahých kamenů
Svazek/č.
    Roč. 18, č. 5
Strany
    4
Rok
    2010
Výraz tezauru
    Monazite-(Nd), greywackes, very low grade metamorphism, Drahany Upland, Bohemian Massif
Klíčové slovo
    Drahanské
    Monazitu-(Nd
    Nález
    Nový
    Sedimentech
    Vrchoviny
Abstrakt (česky)
   V drobách protivanovského souvrství (kulm Drahanské vrchoviny) byl nalezen autigenní monazit-(Nd). Monazit tvoří nepravidelné agregáty do 150 mikrometrů, bohaté inkluzemi jiných autigenních i detritických minerálů. Pro monazit je charakteristický vysoký obsah Nd+MREE, nízký obsah Th, U a Y+HREE.
Abstrakt (anglicky)
   New find monazite-(Nd) in sediments of the Drahany Upland
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014