Podrobnosti záznamu

Název
    Nový nález pěnovců v oblasti Ještědu
Údaj o odpovědnosti
    V. Maté, Vojen Ložek
Autor
    Ložek, Vojen
    Maté, V.
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Československý kras
Poznámky
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Čs. Kras
Klasifikační znak
    552
Předmětová kategorie
    fluviální sedimenty
    karbonátové horniny
    kvartér oblastí kontinentálního zalednění
    speleologie
Geografické jméno
    ČSSR-Čechy
Klíčové slovo
    Ještědu
    Nález
    Nový
    Oblasti
    Pěnovců
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012