Podrobnosti záznamu

Název
    Nový nález trilobita Holoubkovia klouceki (Růžička, 1926) (Lichida) v mílinském souvrství (tremadok) v Barrandienu : (12-33 Plzeň)
Údaj o odpovědnosti
    Michal Mergl
Další názvy
    New find of Holoubkovia klouceki (Růžička, 1926) (Trilobita, Lichida) in the Mílina Formation (Tremadocian) in the Barrandian area : (12-33 Plzeň)
Autor
    Mergl, Michal, 1959-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009
Strany
    s. 156-157
Rok
    2010
Poznámky
    1 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2009
Klasifikační znak
    55(1)
    551.7
    562/569
Skupina konspektu
    56
Předmětová skupina
    Barrandien
    biostratigrafie
    Lichida
    lokalita fosiliferní
    muzeum
    ordovik
    pražská pánev
    sbírka
    taxonomie
    Trilobita
Geografické jméno
    Čechy střední (Česko)
    Kvaň (Beroun, Hořovice)
Klíčové slovo
    12-33
    1926
    Barrandienu
    Holoubkovia
    Klouceki
    Lichida
    Mílinském
    Nález
    Nový
    Plzeň
    Růžička
    Souvrství
    Tremadok
    Trilobita
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    12. 1. 2011
Datum importu
    8. 8. 2012