Podrobnosti záznamu

Název
    Nový odkryv 'ramzovského nasunutí' u Branné, SZ Morava
Další názvy
    A new exposure of the 'Ramzová overfault' near Branná village, NW Moravia
Autor
    Kováčik, Martin
    Opletal, Mojmír
    Otava, Jiří
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, přírodní vědy
Svazek/č.
    Roč. 2013, č. 305
Strany
    4
Rok
    2013
Výraz tezauru
    Silesicum and Lugicum, Ramzová overfault, Jeseníky Mts., cataclastic zone, infiltration hydrogeological structure
Klíčové slovo
    Branné
    Morava
    Nasunutí
    Nový
    Odkryv
    Ramzovského
    SZ
Abstrakt (česky)
   Zářez pro parkoviště pod novým lyžařským areálem v Branné odkrylramzovskou linii s výraznou kataklázou. Hraničí zde granátová zóna lugika a chloritová zóna silezika. V práci je detailně popsána makrostruktury a mezostruktury horninových typů. Katakláza je mladší strukturní jev, spojený se sinistrálním střižným pohybem na hranici dvou tektonických megajednotek: silesika a lugika. Ramzovská tektonická zóna probíhá v délce 90 km ve směru SSV-JJZ. Je infiltrační a zvodnělou zónou důležitou pro distribuci podzemních vod.
Abstrakt (anglicky)
   A new exposure of the 'Ramzová overfault' near Branná village, NW Moravia
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014