Podrobnosti záznamu

Název
    Nový pohlad na prognózne možnosti polymetalickej impregnačno-žilníkovej mineralizácie (PIŽ) v oblasti bane Rozália pri Banskej Hodruši
Údaj o odpovědnosti
    Jaroslav Štohl, Jaroslav Lexa, Eva Žáková
Další názvy
    Possible prognostic base-metal impregnation-stockwork mineralization in area of Rozália mine near Banská Hodruša
Autor
    Lexa, Jaroslav
    Štohl, Jaroslav
    Žáková, Eva
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Regionálna geológia Západných Karpat
Svazek/č.
    Roč. 25
Strany
    s. 211-215
Rok
    1989
Poznámky
    2 obr.
    Zkr. název ser.: Region. Geol. Západ. Karpát.
Předmětová skupina
    ekonomika surovin
    impregnačně-žilníková mineralizace
    intruzívní ložiska
    proces hydrotermální
    rudy barevných kovů
    středoslovenské neovulkanity
    žilník
Geografické jméno
    Banská Hodruša
    ČSFR-Slovensko
Klíčové slovo
    Bane
    Banskej
    Hodruši
    Impregnačno-žilníkovej
    Mineralizácie
    Možnosti
    Nový
    Oblasti
    PIŽ
    Pohlad
    Polymetalickej
    Pri
    Prognózne
    Rozália
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012