Podrobnosti záznamu

Název
    Nový pohled na genezi kvartérních sedimentů vyplňujících údolí mezi Libodřicemi a Kocandou (13-32 Kolín)
Údaj o odpovědnosti
    Renáta Kadlecová, Oldřich Holásek
Další názvy
    Present view on origin of Quaternary deposits in a filled valley between Libodřice and Kocanda
Autor
    Holásek, Oldřich
    Kadlecová, Renáta
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001
Strany
    s. 135-136
Rok
    2002
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2001.
Předmětová skupina
    česká křídová pánev
    geologie regionální
    hydrochemie
    kolínský faciální vývoj
    křída-svrchní
    kvartér
    kvartér Polabí
    petrogeneze
    sedimenty klastické
    voda podzemní
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Libodřice (Kolín)
Klíčové slovo
    13-32
    Genezi
    Kocandou
    Kolín
    Kvartérních
    Libodřicemi
    Nový
    Pohled
    Sedimentů
    údolí
    Vyplňujících
Abstrakt (anglicky)
   We have expected an occurrence of basal Cretaceous sediments in a valley between Libodřice and Kocanda basing on ground water chemical composition and archive study. Two shallow boreholes were drilled in this valley. The first one proved Cretaceous shallow marine bioclastic deposits bellow Quaternary loess. The second one revealed deposits basalt Cretaceous deposits below Quaternary colluvial, eolian and polygenetic deposits 8 m thick
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012