Podrobnosti záznamu

Název
    Nový skarnovo-medenoporfýrový ložiskový objekt v Štiavnických vrchoch
Údaj o odpovědnosti
    Karol Marsina, Jaroslav Lexa, Jaroslav Štohl, Anna Miháliková, Eva Žáková, Ludmila Rojkovičová
Další názvy
    New skarn-porphyry-copper ore body in the Štiavnické vrchy hills
Autor
    Lexa, Jaroslav
    Marsina, Karol
    Miháliková, Anna
    Rojkovičová, Ludmila
    Štohl, Jaroslav
    Žáková, Eva
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 33, č. 2
Strany
    s. 42-48
Rok
    1991
Poznámky
    7 obr., 1 tab.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    geofyzikální interpretace
    geologie ložisek rud
    ložisko impregnační
    ložisko porfyrového typu
    profil vrtný
    prognózy zásob
    rudy Au
    rudy Cu
    skarny
    středoslovenské neovulkanity
    Štiavnické vrchy
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Sklené Teplice
Klíčové slovo
    Ložiskový
    Nový
    Objekt
    Skarnovo-medenoporfýrový
    Štiavnických
    Vrchoch
Abstrakt (česky)
   V rámci komplexního metalogenetického výzkumu centrální zóny štavnického stratovulkánu byl v severní části v oblasti Vydričné doliny identifikován nový ložiskový objekt s Cu-Au+/-Mo mineralizací skarnovo-měděnoporfyrového typu. Průzkumem vrtu St-5 byly zjištěny úložné poměry rudní mineralizace a vysvětlen vztah mezi intruzívním komplexem, přeměnami a mineralizací. Získané údaje jsou dostačující pro výpočet prognózních zdrojů kategorie P1 a P2. Problémem eventuálního ekonomického využití ložiska je situace v blízkosti lázní Sklené Teplice
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012