Podrobnosti záznamu

Název
    Nový výchoz dobrotivského souvrství v Praze-Vokovicích (střední ordovik)
Údaj o odpovědnosti
    Petr Budil
Další názvy
    A new exposure of the Dobrotivá Formation in the Praha-Vokovice area (Middle Ordovician)
Autor
    Budil, Petr, 1969-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of the Czech Geological Society
Svazek/č.
    Roč. 44, č. 1-2
Strany
    s. 195-199
Rok
    1999
Poznámky
    2 obr., 23 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: J. Czech geol. Soc.
Předmětová skupina
    Barrandien
    biostratigrafie
    dobrotivské souvrství
    fauna
    litostratigrafie
    ordovik
    pražská pánev
    výchoz
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Praha-Vokovice
Klíčové slovo
    Dobrotivského
    Nový
    Ordovik
    Praze-Vokovicích
    Souvrství
    Střední
    Výchoz
Abstrakt (anglicky)
   From the classic palaeontological area in Praha-Vokovice a large section of the Dobrotivá Formation (Dobrotivá Stage) is described, exposed on the south bank of the "Džbán" water reservoir. The area near Praha-Vohovice and Praha-Divoká Šárka, has been known as a geological locality, probably since 1845 (cf. Zippe 1845), As a palaeontological locality , it has been known since 1862-1863 (cf. Krejčí 1863). Barrande (1872) described finds of the trilobite Placoparia zippei (Boeck) from "les environs de Vokovitz, dans le vallon dit Sarka". Palaeontological material from Barrande's collection from the localities "Vokovitz" and "Sarka" is deposited in the palaeontological collections of the National Museum, Prague, too. Most investigations in the Vokovice and Šárka area culminated in the 80s of the 19th century to the middle of the 20th century. During the 70s and 80s of the 20th century, most of the palaeontological localities in this area were destroyed due to building activities.
   The newly described section belongs to the last large Ordovician outcrops in this area. Lower to middle parts of the Dobrotivá Formation (Middle Ordovician, Dobrotivá stage) are exposed on this locality. This stratigraphical sequence is characterised by the alternation of horizons of light coloured sandy quartzites and dark, bituminous silt- and claystones. Lower and middle parts of Dobrotivá Formation are very fossiliferous in this area. The fauna and ichnofauna discovered in the section (more than 20 species and ischnospecies) come from siliceous nodules weathering from the siltstones and claystones. A monotonous association of the ichnofauna (Skolithos ichnofacies) is limited on the quartzites. A schematic profile through the section, brief charasteristics of the six distinguished litho-intervals, notes of the tectonic structures, and faunal lists are presented
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    19. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012