Podrobnosti záznamu

Název
    Nový výskyt stop vrtavých mlžů u Dřevčic u Brandýsa nad Labem (Cenoman, česká křídová pánev)
Autor
    Mikuláš, Radek
    Nekovařík, Č.
    Žítt, Jiří
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech
Svazek/č.
    -
Strany
    s. 112-114
Rok
    2002
Poznámky
    Projekt: GA205/99/1315, GA ČR
    Překlad názvu: A new occurence of bivalve borings near Dřevčice near Brandýs nad Labem (Cenomanian, Bohemian Cretaceous Basin)
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Předmětová kategorie
    Bohemian Cretaceous Basin
    Cenomanian
    ichnofossils
Klíčové slovo
    Brandýsa
    Cenoman
    česká
    Dřevčic
    Křídová
    Labem
    Mlžů
    Nový
    Pánev
    Stop
    Vrtavých
    Výskyt
Abstrakt (česky)
   Mlži vrtali v částečně konsolidovaném písčitém sedimentu (firmground) za podmínek zpomalené sedimentace a epizodické eroze. Horizont s vrtbami byl později pohřben novým pokryvem sedimentu.
Abstrakt (anglicky)
   In partly consolidated sandy deposit (firmground) the bivalves bored under the conditions of low sedimentation rate and episodic erosion. The bored horizon was later buried by new sediment cover.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012