Podrobnosti záznamu

Název
    Nově objevená pozdně glaciální jezera na Třeboňsku
Další názvy
    Newly discovered Late Glacial lakes in the Třeboň region
Autor
    Hošek, Jan
    Pokorný, Petr
    Prach, Jindřich
    Šída, Petr
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    7
Rok
    2013
Výraz tezauru
    Lake sediments, Late Glacial, Early Holocene, Třeboň Basin
Klíčové slovo
    Glaciální
    Jezera
    Nově
    Objevená
    Pozdně
    Třeboňsku
Abstrakt (česky)
   Pod hladinou rybníka Velký a v jeho okolí (tj. oblast mezi Lomnicí nad Lužnicí a Třeboní) byly pomocí ručních sond objeveny čtyři pánevní deprese značného rozsahu a hloubky. Spodní část výplně těchto depresí je tvořena až 6 m mocnými stratifikovanými jezerními sedimenty, jejichž stáří je dle pylových analýz pozdně glaciální a holocenní. Vzhledem k tomu, že jsou na našem území přirozená jezera velmi vzácným zjevem, představuje severní část třeboňské pánve mimořádně důležitou oblast pro podrobný paleoenvironmentální a paleolimnický výzkum pozdního glaciálu a holocénu.
Abstrakt (anglicky)
   Newly discovered Late Glacial lakes in the Třeboň region
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014