Podrobnosti záznamu

Název
    Nově určení koráli (Scleractinia) z ernstbrunnských vápenců (svrchní jura-spodní křída) flyše Vnějších Karpat, zóna Waschbergu, Pavlovské vrchy) (34-14 Mikulov)
Údaj o odpovědnosti
    Helena Eliášová
Další názvy
    Newly determined corals (Scleractinia) from the Ernstbrunn Limestones (Upper Jurassic - Lower Cretaceous of the Outer Carpathians flysch, Waschberg zone, Pavlovské vrchy hills) (34-14 Mikulov)
Autor
    Eliášová, Helena
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990
Strany
    s. 45
Rok
    1991
Poznámky
    Vyd. 1.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1990.
Předmětová skupina
    Anthozoa
    flyšové pásmo Západních Karpat
    jura
    křída-spodní
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
    Pavlovské vrchy
Klíčové slovo
    34-14
    Ernstbrunnských
    Flyše
    Jura-spodní
    Karpat
    Koráli
    Křída
    Mikulov
    Nově
    Pavlovské
    Scleractinia
    Svrchní
    Určení
    Vápenců
    Vnějších
    Vrchy
    Waschbergu
    Zóna
Abstrakt (česky)
   ČGÚk
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    5. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012