Podrobnosti záznamu

Název
    Nově vymezená facie slídnatých drob v severozápadním křídle barrandienského neoproterozoika
Další názvy
    New facies of micaceous greywackes in northwest flank of the Barrandian Neoproterozoic (Czech Republic)
Autor
    Vorel, Tomáš
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007
Svazek/č.
    Č. srpen
Strany
    2
Rok
    2008
Výraz tezauru
    Barrandian, Neoproterozoic, Kralupy-Zbraslav Group, micaceous greywackes
Klíčové slovo
    Barrandienského
    Drob
    Facie
    Křídle
    Neoproterozoika
    Nově
    Severozápadním
    Slídnatých
    Vymezená
Abstrakt (česky)
   V severozápadním křídle barrandienského neoproterozoika byla na mapě Lány a Hudlice vymezena facie drob s klastickou slídou tvořící sv. - jz. orientovaný pruh mezi jednotkou flyšovou a vulkanogenní (ve smyslu Chába a Pelce 1968). Petrograficky je blízká sedimentům facie flyšové a klastická slída, která tvoří šupinky 0.5 - 2 mm velké je nejspíše muskovit, pocházející z metamorfik. Geologická pozice slídnatých drob je zde podrobena diskusi. V okolí Velké Bukové (na mapě Hudlice) se oblast jejich rozšíření nápadně shoduje i se starší tektonickou koncepcí Kodyma (1926).
Abstrakt (anglicky)
   New facies of micaceous greywackes in northwest flank of the Barrandian Neoproterozoic (Czech Republic)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014