Podrobnosti záznamu

Název
    Novotvořené minerály v bedřichovském vodárenském tunelu v Jizerských horách - příklad uvolňování uranu z jizerského granitu
Další názvy
    Recent minerals in the Bedřichov water supply tunnel,in Jizera Mts. - An example of uranium release from the Jizera granite
Autor
    Klomínský, Josef
    Malec, Jan
    Veselovský, František
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012
Svazek/č.
    Č. zima
Strany
    6
Rok
    2013
Výraz tezauru
    recent minerals, schröckingerite, opal, calcite, alteration of allanite, uranium, Jizera granite, Krkonoše-Jizera Composite Massif
Klíčové slovo
    Bedřichovském
    Granitu
    Horách
    Jizerského
    Jizerských
    Minerály
    Novotvořené
    Příklad
    Tunelu
    Uranu
    Uvolňování
    Vodárenském
Abstrakt (česky)
   Novotvořené minerály na stěnách bedřichovského tunelu a přítomnost uranu v podzemní vodě vytékající z tunelu do povrchové vodoteče jsou dokladem procesu nepřetržitého vyluhování uranu a dalších chemických elementů podzemní vodou, prosakující jizerským granitem. Pukliny vzniklé nebo aktivované před téměř 30 lety při jeho ražbě zapříčinily vyšší intenzitu těchto procesů. Uvolňování uranu z akcesorických minerálů granitu a jeho nová mobilizace ve formě ve vodě rozpustného schröckingeritu na stěnách tunelu je novým poznatkem o pohybu radionuklidů a dalších chemických prvků, který je třeba očekávat při budování a provozu podzemních úložišť radioaktivních odpadů v granitových masivech zejména s nadklarkovým obsahem uranu.
Abstrakt (anglicky)
   Recent minerals in the Bedřichov water supply tunnel,in Jizera Mts. - An example of uranium release from the Jizera granite
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014