Podrobnosti záznamu

Název
    Nowe dane o wieku skał cieszynitowych (Karpaty zewnętrzne, jednostka śląska) - rezultaty datowań metodą K-Ar
Údaj o odpovědnosti
    Jacek Grabowski, Leszek Krzemiński, Piotr Nescieruk, Mariusz Paszkowski, Andrzej Szydło, Zoltán Pécskay, Artur Wójtowicz
Další názvy
    New data on the age of teschenitic rocks (Outer Carpathians, Silesian Unit) - results of the K-Ar dating
Autor
    Grabowski, Jacek
    Krzemiński, Leszek
    Nescieruk, Piotr
    Paszkowski, Mariusz
    Pécskay, Zoltán
    Szydło, Andrzej
    Wójtowicz, Artur
Jazyk
    polsky
Zdrojový dokument - seriál
    Przegląd geologiczny
Svazek/č.
    Roč. 52, č. 1
Strany
    s. 40-46
Rok
    2004
Poznámky
    2 obr., 4 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Przegl. geol.
Klasifikační znak
    552
Skupina konspektu
    552
Předmětová skupina
    alkalický typ
    amfiboly
    biotit
    datování K/Ar
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    intruze
    křída
    lamprofyry
    metasomatóza
    pikrit
    těšinit
    vnější skupina příkrovů flyšového pásma
    vzorek celé horniny
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Nový Jičín
    Polsko-Katowice
    Punców (Polsko-Katowice)
Klíčové slovo
    Cieszynitowych
    Dane
    Datowań
    Jednostka
    K-Ar
    Karpaty
    Metodą
    Nowe
    Rezultaty
    Skał
    śląska
    Wieku
    Zewnętrzne
Abstrakt (anglicky)
   New 40K/40Ar datings for intrusive teschenitic rocks in the Silesian Unit ofthe Outer Western Carpathians in Poland are presented. Several petrological varieties of the intrusions were studied at 5 localities. Dating was performed on monomineral separates of biotites and amphiboles, as well as on whole rock samples. Biotite ages (137.9-133.1 Ma: Valanginian) are significantly older than those of amphiboles (112.5-89.9 Ma: Albian-Turonian). Whole rock ages are considerably spread between these two clusters, being concordant either with "biotite" or with"amphibole" dates, or much younger. Interpretation of data poses some problems because evidence exists for hydrothermal alterations what might influence Ar content in both minerals. Older, biotite ages, are interpreted as more reliable crystallization ages since they are close to the age of surrounding sediments and are concordant with field observations that intrusions in some cases are almost surficial.
   Amphibole ages areprobably affected by Ar loss due to hydrothermal activity. Comparison with recently published 40Ar/39Ar datings implies that duration of teschenitic and related magmatism in the Silesian Basin was probably from Valanginian up to Barremian-Aptian (ca. 15 Ma)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012