Podrobnosti záznamu

Název
    Nowe odkrycia zlož gazu ziemnego i dalsze perspektywy badaň we wschodniej czésci zapadliska przedkarpackiego w Polsce
Údaj o odpovědnosti
    Józef Czernicki, Stanislaw Radecki
Další názvy
    New gas discoveries and perspectives of futher search in eastern part of the Carpathian Foredeep in Poland
Autor
    Czernicki, Józef
    Radecki, Stanislaw
Jazyk
    polsky
Zdrojový dokument - seriál
    Przeglad geologiczny
Svazek/č.
    Roč. 37, č. 9
Strany
    s. 420-423
Rok
    1989
Poznámky
    Zkr. název ser.: Przegl. geol.
Předmětová skupina
    chemismus uhlovodíků
    neogén
    produktivní horizont
    předhlubeň
    ropo-plynonosné struktury
    seizmika
    struktury ropo-plynonosné
    zemní plyn
Geografické jméno
    Polsko
Klíčové slovo
    Badaň
    Czésci
    Dalsze
    Gazu
    Nowe
    Odkrycia
    Perspektywy
    Polsce
    Przedkarpackiego
    Wschodniej
    Zapadliska
    Ziemnego
    Zlož
Abstrakt (česky)
   V polské části karpatské předhlubně na ploše 17 000 km bylo dosud objeveno 48 ložisek zemního plynu a 6 ložisek ropy. Je popsán stav geologické prozkoumanosti, charakteristika dvaceti ložisek zemního plynu z posledních let, jejich vydatnosti a složení plynu. Zdůrazňuje se potřeba zavádění nových průzkumných metod a techniky, zejména automatického vyhodnocování seizmických dat.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012