Podrobnosti záznamu

Název
    Numeric classification of belemnites of the genus Duvalia (Bayle et Zeiller)
Údaj o odpovědnosti
    Petr Hemza, Arnošt Grmela, Zdeněk Vašíček
Další názvy
    Numerická klasifikace belemnitů rodu Duvalia
Autor
    Grmela, Arnošt
    Hemza, Petr
    Vašíček, Zdeněk
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    No. zvl.č.
Strany
    p. 7-12
Rok
    1997
Poznámky
    2 obr., 2 tab., 7 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Předmětová skupina
    Belemnoidea
    biometrie
    klasifikace
    křída-spodní
    taxonomie
    Západní Karpaty
Geografické jméno
    Ladce (Slovensko)
    Lietavská Lúčka (Slovensko)
    Slovensko
Klíčové slovo
    Bayle
    Belemnites
    Classification
    Duvalia
    Genus
    Numeric
    Zeiller
Abstrakt (anglicky)
   The collection of 21 well-preserved samples of belemnites of the genus Duvalia underwelt a numeric processing. We attempted objectivity to sort this set with the aid measured biometric parameters of guards by computer. As this first processing was not succesfful was had to create ratios of measured biometric parameters. Using 11 ratios we coul differentiate single species, and even some of subspecies were separated correctly
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    20. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012