Podrobnosti záznamu

Název
    Numerical analysis of deep-seated mass movements in the Magura Nappe; Flysch Belt of the Outer Western Carpathians (Czech Republic)
Další názvy
    Numerická analýza hlubokých svahových deformací v magurském příkrovu, flyšové pásmo vnějších Západních Karpat
Autor
    Agliardi, Federico
    Ambrosi, Christian
    Baroň, Ivo
    Crosta, G.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Natural Hazards and Earth System Sciences
Svazek/č.
    Roč. 5, č. 3
Strany
    8
Rok
    2005
Výraz tezauru
    Flac, numerical analysis, deep-seated slope failures, triggering factors
Klíčové slovo
    Analysis
    Belt
    Carpathians
    Czech
    Deep-seated
    Flysch
    Magura
    Mass
    Movements
    Nappe
    Numerical
    Outer
    Republic
    Western
Abstrakt (česky)
   Publikace prezentuje výsledky numerické analýzy hlubokých svahových deformací pomocí metody konečných rozdílů kontinua (Flac 4.0). Analýza dokládá, že je teoreticky možné, aby tak rozsáhlé svahové deformace, tři jako studované hluboké sesuvy Vaculov-Sedlo, Kopce a Kobylská mohly vzniknout saturováním konkrétní geologické stavby podzemní vodou. K tomu mohlo dojít během humidnějších úseků holocénu nebo při tání permafrostu v posledním pozdním glaciálu. Modelem vytvořené smykové plochy těchto deformací dobře korenspondují s reálnou situací.
Abstrakt (anglicky)
   The paper presents a numerical back-analysis of the deep-seated slope failures development by using a finite difference code (FDM) of continua (Flac 4.0). The analysis supported the idea that such large mass movements could be triggered by water saturation of the bedrock in the three particular geological and geomorphic settings in the Magura Nappe, Western Carpathians (Vaculov-Sedlo, Kopce and Kobylská). Such situation could have been caused by heavy rainfalls in humid phases of the Holocene or permafrost melting in Late Glacial. FDM modelled shear zones are in agreement with observations.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014