Podrobnosti záznamu

Název
    Numerická analýza gravitačního rozpadu slezského příkrovu pomocí FDM na příkladu svahové deformace Radhošť-Pustevny
Další názvy
    Numerical analysis of Silesian Nappe gravitational disintegration by means of FDM (Case study:Radhošť-Pustevny)
Autor
    Baroň, Ivo
    Kašperáková, Dagmar
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    4
Rok
    2007
Výraz tezauru
    Moravian-Silesian Beskydy Mts., Outer West Carpathians, Silesian Nappe, translational landslides, numerical analysis, Flac 5.0
Klíčové slovo
    Analýza
    Deformace
    FDM
    Gravitačního
    Numerická
    Pomocí
    Příkladu
    Příkrovu
    Radhošť-Pustevny
    Rozpadu
    Slezského
    Svahové
Abstrakt (česky)
   Článek prezentuje výsledky numerického modelování vlivu výšky hladiny podzemní vody a tak nepřímo vlivu extrémních srážek na dynamiku hlubokých vrstevních sesuvů ve slezské jednotce Vnějších Západních Karpat.
Abstrakt (anglicky)
   Numerical analysis of Silesian Nappe gravitational disintegration by means of FDM (Case study:Radhošť-Pustevny)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014