Podrobnosti záznamu

Název
    Numerické řešení resuspendace kohesivních sedimentů ve zdrži Střekov na českém dolním Labi
Další názvy
    Numerical solution of re-suspension of cohesive sediments in the reservoir of Střekov on the lower reach of Czech Elbe