Podrobnosti záznamu

Název
    Numerické modelování jílového masívu - Část 1: Konstituční vztah a stanovení parametrů
Další názvy
    Numerical modelling of clay - Part 1: Constitutive model and determination of parameters
Autor
    Boháč, Jan
    Mašín, David
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zakládání
Svazek/č.
    Roč. 21, č. 2
Strany
    4
Rok
    2009
Výraz tezauru
    clay
    constitutive model
    determination of parameters
    Numerical modelling
Klíčové slovo
    Jílového
    Konstituční
    Masívu
    Modelování
    Numerické
    Parametrů
    Stanovení
    Vztah
Abstrakt (česky)
   Hlavní výhody a nevýhody Mohr-Coulombova modelu. Stručně se popisuje nový hypoplastický model pro jíly včetně stanovení a kalibrace parametrů na základě laboratorních zkoušek.
Abstrakt (anglicky)
   Advantages and disadvantages of Mohr-Coulomb model. Description of the new hypoplastic model for clays including determination and calibration of its parameters on the laboratory experiments
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012