Podrobnosti záznamu

Název
    Numerické simulace šíření požárních zplodin v důlní chodbě
Autor
    Kozubková, M.
    Michalec, Zdeněk
    Taufer, A.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Uhlí, rudy, geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 53, č. 12
Strany
    s. 23-25
Rok
    2005
Poznámky
    Projekt: GA105/03/0383, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: A numerical simulation of fire fumes spreading in a mine roadway
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    fire fumes spreading
    mine roadway
    numerical simulation
Klíčové slovo
    Chodbě
    Důlní
    Numerické
    Požárních
    Simulace
    šíření
    Zplodin
Abstrakt (česky)
   Numerické simulace stabilního stratifikovaného proudění ve 3D chodbě způsobeného zdrojem tepla byly počítány standardním k-e modelem. Navíc byl použit model pro přenos tepla s radiací a rovnice pro šíření příměsí.
Abstrakt (anglicky)
   Numerical simulation of the stable stratified flow in a 3D passage affected by a thermal source have been calculated with a standard k-e model. Furthermore, the radiation heat transfer model is implemented and species transport equations are defined too.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012