Podrobnosti záznamu

Název
    Numerické simulace šíření požáru v důlních chodbách
Autor
    Bojko, M.
    Kozubková, M.
    Michalec, Zdeněk
Konference
    Fluent 2005/11. : 08.06.2005-10.06.2005 : Praha, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Sborník 11. uživatelské konference Fluent 2005. Fluent, Gambit, G/Turbo, TGrid, Fidap,Polyflow, Airpak, Icepak,MixSim,FlowLab,FloWizard
Strany
    s. 165-173
Poznámky
    Projekt: GA105/03/0383, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Numerical simulation of the fire diffusion in mining passage
    Rozsah: 9 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    CFD
    fire diffusion
    radiation
    species flow
Klíčové slovo
    Chodbách
    Důlních
    Numerické
    Požáru
    Simulace
    šíření
Abstrakt (česky)
   Numerické simulace stabilního stratifikovaného proudění v 3D chodbě způsobeného zdrojem tepla byly počítány standardním k-e modelem.Dále byl použit model pro přenos tepla s radiací a rovnice pro šíření příměsí.Model umožnil počítat stratifikované proudění a dostatečně přesný přestup tepla stěnou.
Abstrakt (anglicky)
   Numerical simulations of the stable stratified flow in a 3D passage affected by a thermal source have been calculated with a standard k-e model. Furthermore, the radiation heat transfer model is implemented and species transport equations are defined too. The model allows a correct stratification and produces fairly accurate heat wall transfer.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012