Podrobnosti záznamu

Název
    Numerické výpočty ve světovém geodetickém referenčním systému 1984 (WGS84)
Autor
    Jurkina, M. I.
    Pick, Miloš
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Vojenský geografický obzor
Svazek/č.
    -, č. 1
Rok
    2006
Poznámky
    Překlad názvu: Numerical computation in world geodetic system 1984 (WGS84)
    Rozsah: 15 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Předmětová kategorie
    geodetic systems
    numerical computations
    WGS84
Klíčové slovo
    1984
    Geodetickém
    Numerické
    Referenčním
    Světovém
    Systému
    Výpočty
    WGS84
Abstrakt (česky)
   Práce pojednává o numerických výpočtech v geodetických systémech typu WGS84. Konkrétně byly použity základní parametry tohoto systému a z nich odvozeny vedlejší parametry. Další výpočty byly provedeny pro zvolený bod P. K ověření výsledků je třeba mít počítač s operačním systémem Windows verze 98 nebo vyšší.
Abstrakt (anglicky)
   The presented paper deals with the numerical calculation in geodetic systems of such a type as WGS84. As a concrete case the numerical values of the basic parameters of system WGS84 were used. The following analysis was carried out for the chosen point P. The results can be proved on the computer with Windowe 98 or higher.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013