Podrobnosti záznamu

Název
    O kremeni granitoidov a hydrotermálnych žíl Mo-W zrudnenia pri Rochovciach (styk veporika a gemerika)
Údaj o odpovědnosti
    Ivan Repčok, Karol Eliáš, Anna Hašková, Anna Kovářová, Ivan Rúčka, Magdaléna Sládková, Viera Wiegerová
Další názvy
    Quartz in granitoids and hydrothermal molybdenium-tungsten ore veins near Rochovce village, contact zone of Veporic and Gemeric units, Eastern Slovakia
Autor
    Eliáš, Karol
    Hašková, Anna
    Kovářová, Anna
    Repčok, Ivan
    Rúčka, Ivan
    Sládková, Magdaléna
    Wiegerová, Viera
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 24, č. 1-2
Strany
    s. 99-108
Rok
    1992
Poznámky
    1 tb.,1 diagr.,19 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Předmětová skupina
    datování
    granitoidy
    inkluze fluidní
    křemen
    ložisko hydrotermální
    oblast spišsko-gemerského paleozoika
    oblast veporského krystalinika
    plynokapalné inkluze
    rudy Mo
    rudy W
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Rochovce
Klíčové slovo
    Gemerika
    Granitoidov
    Hydrotermálnych
    Kremeni
    Mo-W
    Pri
    Rochovciach
    Styk
    Veporika
    Zrudnenia
    žíl
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    10. 7. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012