Podrobnosti záznamu

Název
    O miocénu z vrtů na trase vodovodního přivaděče Vír-Brno (24-34 Ivančice, 24-32 Brno, 24-14 Boskovice)
Údaj o odpovědnosti
    Miroslav Bubík
Další názvy
    About the Miocene from the boreholes along the water pipe course from the Vír dam to Brno
Autor
    Bubík, Miroslav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996
Strany
    s. 64-66
Rok
    1997
Poznámky
    1 obr., 5 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1996.
Předmětová skupina
    česká křídová pánev
    Foraminifera
    jíl
    karpatská neogenní předhlubeň
    křída
    miocén
    paleoekologie
    paleogeografie
    písek
    příkop
    redepozice
Geografické jméno
    Běleč (Blansko)
    Brno-Kohoutovice
    ČR-Morava
    Lomnice (Blansko)
    Moravany (Brno-venkov)
Klíčové slovo
    24-14
    24-32
    24-34
    Boskovice
    Brno
    Ivančice
    Miocénu
    Přivaděče
    Trase
    Vír-Brno
    Vodovodního
    Vrtů
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012