Podrobnosti záznamu

Název
    O neotektonice
Údaj o odpovědnosti
    Radan Květ
Další názvy
    On neotectonics
Autor
    Květ, Radan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy Geografického ústavu ČSAV
Svazek/č.
    Roč. 27, č. 2
Strany
    s. 51-56
Rok
    1990
Poznámky
    3 tab.
    Zkr. název ser.: Zpr. Geogr. Úst. ČSAV.
Předmětová skupina
    geomorfologie všeobecná
    neotektonika
    vrásnění alpinské
    vulkanismus
Geografické jméno
    ČSFR
Klíčové slovo
    Neotektonice
Abstrakt (česky)
   Ve smyslu předloženého výkladu se neotektonika zabývá obdobím, které probíhá na významném předělu v geotektonických dějinách Země. Zahrnuje období od začátku geotektonické neoetapy (od badenu) po recent. Vzhledem k vzniku predispozic nových poruch (alpínské sítě PEP systémů) v oligocénu lze pozdně alpinskou část označit jako preneotektoniku. Poznání a členění neotektonického období vede k porozumění jevů od neovulkanismu přes geomorfologické jevy, sedimentologii, po geofyzikální děje a geochemické pochody, které se uplatňují v našich podmínkách především v neogenních pánvích a s nimi souvisejících neovulkanických oblastech
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012