Podrobnosti záznamu

Název
    O slatinách u Rynholce, profilu svahovin v Karlštejně a o sprašových sériích ve Stranzendorfu a Krems-střelnice (Dolní Rakousko) (12-14 Rakovník, 12-41 Beroun)
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Kovanda
Další názvy
    On peats near Rynholec, on a section through slope sediments at Karlštejn and on loess series at Stranzendorf and Krems-Schiessstätte (Lower Austria)
Autor
    Kovanda, Jiří
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992
Strany
    s. 57-58
Rok
    1993
Poznámky
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1992.
Předmětová skupina
    biostratigrafie
    eolické sedimenty
    extraglaciální oblasti
    kvartér
    kvartér Českého masivu
    sedimentace eolická
    sedimenty deluviální
    sedimenty organické
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Karlštejn
    Rakousko-Niederösterreich
    Rynholec (Rakovník, Rakovník)
Klíčové slovo
    12-14
    12-41
    Beroun
    Dolní
    Karlštejně
    Krems-střelnice
    Profilu
    Rakousko
    Rakovník
    Rynholce
    Sériích
    Slatinách
    Sprašových
    Stranzendorfu
    Svahovin
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    23. 7. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012